(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

NA-MA POTI

NA-MA-POTI. Članici Anja Vrancin Nana Ladinek.

Razvojno-raziskovalni projekt NA-MA POTI poteka že četrto leto, kot večleten projekt se bo zaključil leta 2022. Poglavitni cilj je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol. Krepiti želimo predvsem naslednja štiri področja:

-kritično mišljenje učencev in učiteljev z vključevanjem IKT;

-reševanje avtentičnih problemov z IKT;

-odnos do naravoslovja in matematike;

-sodelovalno timsko delo v VIZ, krepitev vertikalnega povezovanja.

V letošnjem šolskem letu se bomo posvetili 3. gradniku in kot je napovedano tudi kolegialnim hospitacijam. V šolskem letu 2020/2021 bomo opravili naslednje naloge:

udeležba na delovnih srečanjih projektnega tima na VIZ z aktivnim sodelovanjem;

udeležba na centralnih in regijskih usposabljanjih (različnih usposabljanj se udeležijo različni člani PT), kjer člani aktivno sodelujejo ter nato posredujejo usvojeno znanje ostalim članom PT na šoli (nekatera usposabljanja bodo potekala tudi na daljavo);

sooblikovanje načrta nadaljnjih aktivnosti v projektu glede na analizo stanja;

preizkušanje primerov dejavnosti, razvoj novih primerov;podajanje povratne informacije oz. evalviranje didaktičnih pristopov in strategij;

izvajanje medsebojnih hospitacij;

predstavitev primerov praks na delovnih srečanjih ali usposabljanjih;

sodelovanje pri evalvaciji in merjenju napredka kompetenc;

sodelovanje pri srečanjih, ki bodo potekala v mreži med IVIZ in RVIZ v OE ZRSŠ;

sodelovanje pri pripravi in predstavitvi projekta.